Výrobca : Dodávateľ v SR : Bližšie informácie :
ORLING - spol. s r.o. Ústí nad Orlicí
Na Bělisku 1352
562 01 Ústí nad Orlicí
Vetservis, s.r.o..
Kalvária 3
949 01 Nitra
 
Tel / Fax : +420 465 523 414 Tel : +421 37 656 23 90 Tel : +421 908 705 186,
e-mail : orling@orling.cz e-mail : admin@vetservis.sk e-mail : pospisilova@orling.sk
e-mail : orling@orling.sk