Minerálny prípravok s obsahom kolagénu CHP, základných minerálnych látok, vitamínu E, selénu, jódu, vitamínu C a betakaroténu, určené na riadnu výživu a vývoj kostry žriebät a mladých koní a na výživu a ochranu kostry žrebných a dojčiacich kobýl.

Dávkovanie Hmotnosť koňa v kg Denná dávka
  200 kg ž. h. 70 – 140 g
300 kg ž. h. 100 – 200 g
400 kg ž. h. 130 – 260 g
500 kg ž. h. 140 – 340 g
Dávkovanie sa riadi jednak hmotnosťou žriebäťa, jednak jeho fyziologickými nárokmi v priebehu rastového obdobia. U kobýl podávame maximálnu dávku najmä v priebehu laktácie.

Spôsob podania : Dennú dávku odmeriame, primiešame do kŕmnej dávky a dobre navlhčíme. Dennú dávku je potrebné podať jednorazovo alebo rozložiť do viacerých kŕmnych dávok. Horšie kŕmiteľným koňom je vhodné na začiatku podávať menšie dávky a postupne dávku zvyšovať až na úplnú dennú dávku. Podávame vždy vo zvlhčenom stave, lebo pri rozpúšťaní minerálov vo vode alebo v slinách dochádza k uvoľňovaniu tepelnej energie, čo môže zhoršiť prijímanie prípravku. Pokiaľ sa v súvislosti s podávaním prípravku objaví redší trus, je potrebné prechodne znížiť dávku a postupne ju opäť zvýšiť na potrebnú dávku.

Balenie : 2100 g, 10,5 kg

Ochranné lehoty : bez OL